amcorteec072@gmail.com :אימייל

 077-5540340 :טלפון

 077-5540341 :פקס

   כתובת: ההסתדרות 8, רעננה 43455

 

 

 

  • Wix Facebook page
  • LinkedIn Social Icon

        חוות דעת

 

המשרד "Maris- מאריס סולאר" מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה בתחום האנרגיה סולרית,

המשרד מעורב בכל התקנים הנוגעים בתחום, יועצים בתחום האנרגיה וסביבה, חברי לשכת המסחר

והאגודה הישראלית לאנרגיה מתחדשת. כמו-כן המשרד עוסק בבוררויות משפטיות.      

לאור הניסיון הרב הקיים ברשותנו, הן פרקטי והן אקדמאי, חוות דעת אלו תומכות בצרכים

מסחריים וכן בתחומי הנזיקין. כידוע, נוסח חוות הדעת ותכולתה הם קריטיים לפסיקתו של בית המשפט

ולחשיבות שבית המשפט מייחס לנאמר בחוות הדעת. על כן אנו מקפידים מאוד על הגשה נכונה,

ניסוחים קצרים ותמציתיים, והסקת מסקנות מושכלת, מוסמכת ומנומקת, כמו גםעל אופן ההגשה הברור,

המומחש, והנוח להתמצאות. חברתנו מוכרת וידועה בחוות הדעת המקצועיות והענייניות שאנו מספקים

ללקוחותיו ובהופעות מקצועיות בבתי המשפט כעד מומחה .

 

כלל הנו, כי בעל דין שמבקש להוכיח טענות שאינן בגדר עובדות ברורות, אלא מסקנות או סברות מעובדות מסוימות, חייב להוכיחן באמצעות חוות דעת מומחה אשר ערוך בהתאם לדרישות דין.

 

יש לציין שמומחה מטעם משרד ניגש לכתוב את חוות דעה וצריך לכתוב את המסמך הטוב ביותר שלוקח בחשבון את כל אילוצים הללו.

 

קיים משנה חשיבות שעורך חוות דעת יופיע בבית משפט כעד מומחה,

חוות דעת מבוצע, במישרין, על ידי מר ראובן נוגה מומחה בתחום האנרגיה

סולרי ומנכ"ל חברה ומופיע ברשימת מומחים בבתי משפט.

 

 

המכון הישראלי

.לחוות דעת מומחים ובוררים

רחוב ההסתדרות 8, רעננה מ- 43455  טל: 09-7459017  פקס': 077-5540341         

                    מר ראובן נוגה: 050-5542383, אמאייל: noga.amcor@gmail.com , שרות בכל הארץ.